Tiny Houses

Wonen in een Tiny House

Heb jij een eigen stuk grond beschikbaar en wil je wonen in een “Tiny House”? Hadderingh maakt functionele miniwoningen alles in overleg en het liefst zo duurzaam mogelijk. Als je in een Tiny House wilt wonen zijn een plekje om te staan en voldoende financien essentieel.

Wat zijn Tiny Houses?

Een Tiny House is een nieuwe woonvorm met een duidelijke onderliggende filosofie. Het zijn kleine, volwaardige en vrijstaande woningen met een vloeroppervlak van maximaal 50 vierkante meter met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. In Tiny Houses wordt permanent gewoond en deze zijn dus niet bedoeld als recreatiewoning.

Verplaatsbare en niet-verplaatsbare Tiny Houses

Er zijn twee soorten Tiny Houses te onderscheiden: verplaatsbare en niet-verplaatsbare Tiny Houses. Verplaatsbare Tiny Houses zijn meestal gebouwd op wielen en staan veelal op braakliggende terreinen met als doel hier tijdelijk te wonen. Een Tiny House is geen woonwagen of recreatiewoning.

Veel mensen denken bij een Tiny House aan een Spartaanse levensstijl zonder comfort en luxe. Minimalisme draait echter niet zozeer om zo weinig mogelijk spullen hebben, maar om geen overbodige spullen te hebben.

Bij alles wat je hebt of wilt aanschaffen, kijk je kritisch of je het wel écht nodig hebt. Dit leidt er automatisch toe dat je minder spullen zult hebben en dat is een groot voordeel wanneer je in een Tiny House wilt wonen. Je kunt immers niet alles meenemen. Bovendien geven veel minimalisten aan dat het hebben van minder spullen rust geeft in hun hoofd.

Duurzame materialen

Hadderingh houdt rekening met het effect dat het bouwen en bewonen van jouw huisje heeft op het milieu. Je gebruikt dus duurzame materialen en isoleert het huisje zo goed dat je weinig energie nodig hebt om het te verwarmen.

Ook het gebruik van tweedehands materialen valt onder duurzaam bouwen, net als het gebruik van materialen die, nadat ze voor jouw huisje gebruikt zijn, weer voor iets anders gebruikt kunnen worden (circulair bouwen).

 

Financieel onafhankelijk

Financiële onafhankelijkheid is een droom voor veel mensen. Daar heb je óf heel veel geld óf juist heel weinig kosten voor nodig. Wonen in een Tiny House is een manier om financieel onafhankelijk te worden. Je hebt vaak geen of maar een kleine hypotheek nodig, je hebt geen hoge huur meer en je hoeft minder te werken om je maandelijkse uitgaven te dekken. Als je ook nog eens een eigen stukje grond koopt en je eigen groenten en fruit verbouwt, kom je nog een stapje dichter bij financiële onafhankelijkheid.

Kosten Tiny House

De kosten voor een Tiny House lopen sterk uiteen. Houd rekening met bedragen tussen de 25.000 en  100.000 euro. Daarnaast heb je kosten aan leges voor vergunningen van de gemeente en goedgekeurde bouwtekening en natuurlijk de aankoop van je perceel grond.